logo

NPO Asuiku

2010

Client : NPO Asuiku

Creative Director : Mitsui Yoichiro
Art Director : Takashima Ayumi