logo

ie-no-kaikata-lab

2020

Client : jinsai-no-mikata Co., Ltd.

Creative Director : Mitsui Yoichiro
Art Director : Takashima Ayumi

Graphic Designer : Mouri Nanako