logo

Karakugonomi / Colare

2009

Client : Colare

Creative Director : Mitsui Yoichiro
Art Director : Takashima Ayumi

Karakugonomi