logo

Mori Yoshitoshi Exhibition

2018

Client : Kurobe City Art Museum

Creative Director : Mitsui Yoichiro
Art Director : Takashima Ayumi